Welcome to Jiangsu Zhangjiagang Huawei Electronics Co., Ltd. CHINESE| ENGLISH| Enterprise Style| Vision Mission| Contact Us
Hotline:
0086-18962225588

Hotspot Information

Hotline:

0086-18962225588

Email: hwdz@,hwdzr@163.com

Phone: +86-512-58658678

Address: No.18, Yuhong Road, Zhaofeng Industrial Park, Zhangjiagang, Jiangsu

Home > Cases >

Haima